Program

08.00-09.00 Registrering

09.00-09.10 Invigning – av Expo Medica 

09.10-10.00 Plenum – Hur kunde det bli så här?
Från ett glamoröst partyliv på Stureplan i Stockholm med champagne, tjejer och kokain, till ett tung heroinberoende med 22 överdoser, LVM – hem …det var ju inte min plan! Ta del av min resa…
Föreläsare: Miodrag Mijatovic

10.00-10.45 Förmiddagskaffe

Välj mellan 3 parallella spår. Du behöver inte följa samma spår hela dagen utan kan fritt välja mellan seminariepassen.

10.45-11.25 Seminariepass 1

A Smartphones, skolstress, eller…?- Vad ligger bakom ökad  psykisk ohälsa hos unga?
Föreläsare
Curt Hagquist, fil dr, professor i folkhälsovetenskap, föreståndare, Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa

Vad händer i huvudet på en våldsutövare i nära relationer?
Denna föreläsning belyser våldsutövarens inre psykologi och försöker besvara frågan vad som försiggår inom en person som utövar våld i nära relationer. Vad händer inom personen före, just innan och efter våldet? Föreläsningen utgår ifrån den s.k. Våldsstegen som visar hur våldsutövarens känslomässiga upptrappning ser ut.
Föreläsare: Dan Rosenqvist,
leg psykolog KBT-terapeut och är utbildad i EMDR och affektfokuserad psykodynamisk terapi.

Det komplexa mötet med patienten efter ett suicidförsök
Personer med komplexa tillstånd behöver på samma gång olika typer av hjälp. Många patienter har erfarenhet av att det är svårt att få en fungerande hjälp, för att de flesta verksamheter inte verkar ha kunskap eller möjlighet att bidra med alla delar.
Det är vanligt att personer ur den här gruppen har erfarenhet av att personal inom vård och socialtjänst betraktar dem som svåra och besvärliga. Personalen kan beskriva att patienter som har mer komplexa vårdbehov kan vara svårbehandlade, något som hos personalen i värsta fall leder till en känsla av vanmakt. Finns flera vårdgivare kan det leda till att olika enheter vill att någon annan tar huvudansvaret, för att man känner att man inte har förmågan till överblick. När någon nyligen gjort ett försök att ta sitt liv, ställs komplexa krav på den som ska möta patienten för att förstå vad som hänt och hjälpa patienten att åter få hopp
Föreläsare: Daniel Frydman, 
spec allmän psykiatri, leg psykoterapeut 

11.25-11.35 Bensträck

11.35-12.15 Seminariepass 2

Hur kan vi bli bättre på att arbeta med barn & ungas dåliga självkänsla?
Vad är egentligen självkänsla? Är det ett begrepp som är hjälpsamt att sträva efter? Föreläsningen inspirerar till hur vi kan stärka barn och ungdomars förmåga att hantera livets motgångar, krav och ständiga förändringar. Vi får exempel på hur vi hjälper vi dem hantera inre och yttre stormar och motivera dem till att söka nya spännande sätt att växa?
Föreläsare: Helena Klemetz, leg psykolog under specialisering inom Klinisk psykologi – barn och ungdom. 

Vad händer med en våldsutsatt person efter att våldet är över ?

I denna föreläsning berättar Dan om våldets långsiktiga konsekvenser utifrån ett psykologiskt perspektiv. Vad gör våldet med den utsatta? Hur kan känsloliv och beteenden förändras? Vad innebär det att ha posttraumatiskt stressyndrom orsakat av våld i nära relationer? Vad behöver en person som utvecklat en psykisk ohälsa utifrån tidigare våldsutsatthet?
Föreläsare: Dan Rosenqvist,
leg psykolog KBT-terapeut och är utbildad i EMDR och affektfokuserad psykodynamisk terapi

Det goda mötet
Hur gör man? Hur förhåller du dig när någon har behandlat dig illa? Vad händer med dig när du känner dig angripen eller orätt bemött? Hur kan du hantera din egen frustration och irritation. Måste det kännas som att tillvaron blir förstörd av att någon betett sig illa mot dig.
Föreläsare: Daniel Frydman, 
spec allmän psykiatri, leg psykoterapeut 

12.15-13.15 Lunch

13.15-14.00 Seminariepass 3

Hur kan vi på ett bra sätt förebygga och hjälpa barn & unga med stressrelaterad psykisk ohälsa och utbrändhet?
Hur kan vi stödja högpresterande barn & unga som sätter orimligt höga krav på sig själva? Vad är viktigt att tänka på i mötet med barn & unga som visar tecken på stressrelaterad psykisk ohälsa och utbrändhet?
Föreläsare: Peter Währborg, MD PhD FESC Prof em

B ”Tänk om jag är nykter i onödan?”
Läser i senaste läkartidningen att man rekommenderar max 10 standardglas i veckan för att hålla sig undan risk för skador. 10 glas i veckan? Man tackar!
Hur kommer det sig att en fullt frisk och i övrigt vettig människa helt plötsligt en dag dricker för mycket alkohol? Ingen vid sunda vätskor skulle ju välja att göra så? Och förresten, är det inte bara de som sitter på parkbänken som är alkoholister?
Följ med på en resa som kommer ta dig mellan skratt och tårar, från alkoholism till nykterhet. Cecilia delar med värme med sig av historier från sitt eget liv och skapar en härlig närkontakt med publiken.
Föreläsare: Cecilia Svensson, entreprenör, författare och föreläsare

Att förstå sin egen utsatthet i arbete med utsatta människor…del 1
Det finns ett begrepp som fångar personalens situation inom kontaktyrken när man arbetar med och för utsatta klienter: ”ställföreträdande traumatisering”. Bilden av världen och människor förändras. Man kan bli cynisk och uppgiven. Utmattningssyndromet hotar med sin närhet. Även självbilden kan bli annorlunda med en växande känsla av värdelöshet och inkompetens.

Klientens, patientens, elevens behov är omätliga. En paradoxal erfarenhet är att den som ger mest för sina klienter, patienter och elever; anstränger sig, går till mötes och aldrig ger upp också är den som ofta blir mest utsatt och sårbar. I denna utbildningsdag läggs fokus på hjälparen själv. Vad kan vi göra för att bevara oss själva då vi hjälper andra? Även i den organisation som fungerar optimalt, där resurser är tillräckliga och arbetsledningen kompetent, uppstår en känsla av brist som tycks höra till kontaktyrkets ofrånkomliga utsatthet.

I föreläsningen presenteras ett antal psykologiska teorier som beskriver denna utsatthet. Samma fenomen blir också belyst ur ett existentiellt perspektiv. Vad har filosoferna och de skönlitterära författarna att lära personal inom kontaktyrken? Möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte.
Föreläsare: Jakob Carlander, leg psykoterapeut och teologie licentiat

14.00-14.10 Bensträck

14.10-14.50 Seminariepass 4

A  Att leva med inbillad fulhet
Omkring 200 000 svenskar är drabbade av dysmorfofobi, inbillad fulhet. Dysmorfofobi är en vanlig men ganska okänd sjukdom, som leder till stort lidande för den drabbade och ofta till depression och självmord.
Föreläsare: Johanna Hisbro 
berättar sin egen historia

B Behov och rättigheter när det gäller personer utsatta för människohandel
Vad gäller när en person misstänks vara utsatt för människohandel? Vilka rättigheter har de och vilka skyldigheter har vi? Hur ser behoven ut? Vilka svårigheter finns och vad är möjligheterna? Regionskoordinatorn har ett uppdrag att stötta och hjälpa socialtjänst och andra berörda när det handlar om människohandel.
Föreläsare: Åsa Ekman, socionom Mikamottagningen, Göteborgs stad

Att förstå sin egen utsatthet i arbete med utsatta människor…del 2
Föreläsare: Jakob Carlander, leg psykoterapeut och teologie licentiat

14.50-15.30 Eftermiddagskaffe

15.30-16.30 Plenumsamtal – Konsten att umgås med folk – Se Människan
Mod. Rättvisa. Självinsikt. Vishet. Mod att våga visa osäkerhet, rättvisa till skillnad mot godtycke, självinsikt så man förstår sig själv och hur andra uppfattar en, och vishet så man kan skilja på ont och gott och välja det goda.
Föreläsare: Gillis Herlitz, är något av en expert på mänskliga relationer och beteenden. Han har bakgrund som antropolog och etnolog och med omfattande praktisk erfarenhet från många kulturer runt om i världen. 

16.30 Dagen slut för i år

 

 

På Västpsyoh använder vi kakor (cookies) för att du ska få bästa möjliga användarupplevelse. Genom att du fortsätter att titta på vår sajt godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?